Wet- en regelgeving: Omgevingswet Algemeen

Wet- en regelgeving: Omgevingswet Algemeen

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Dat is het motto van de Omgevingswet. Deze wet heeft als doel:

  • het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving;
  • het realiseren van een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van die fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies.

Zes instrumenten vormen de kern van de Omgevingswet: omgevingsvisie, programma, decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, omgevingsvergunning, projectbesluit. Het Ministerie van IenM werkt samen met IPO, VNG, UvW en uitvoeringsorganisaties aan een digitaal stelsel ter ondersteuning van de Omgevingswet. De kaders hiervoor worden via de Invoeringswet opgenomen in de Omgevingswet. Het stelsel wordt stapsgewijs ontwikkeld, waarbij het eindbeeld is dat gebruikers via één klik op de kaart toegang hebben tot alle relevante regels en andere betrouwbare informatie over de fysieke leefomgeving. Hierdoor weet een initiatiefnemer sneller waar hij aan toe is en is betere en snellere besluitvorming mogelijk.