Werken met TAM-IMRO

Het wijzigen van het omgevingsplan met IMRO (TAM-omgevingsplan)

Op 1 januari 2024 zullen veel gemeenten het omgevingsplan nog niet kunnen wijzigen met STOP/TPOD. Deze gemeenten kunnen, om de winkel open te houden, een TAM-omgevingsplan (laten) opstellen. Hoewel het TAM-omgevingsplan met dezelfde standaard (IMRO) wordt opgesteld als waarmee een bestemmingsplan wordt opgesteld en het werkproces van een TAM-omgevingsplan (samenwerking met stedenbouwkundige bureaus, besluitvorming en publicatie) gelijk is aan dat van het bestemmingsplan, zijn er wel aandachtspunten. In deze workshop zullen deze aandachtspunten aan de hand van de bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan van de VNG worden besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • er is maar één omgevingsplan;
  • toepassingsbereik van het TAM-omgevingsplan;
  • bepalingen in het TAM-omgevingsplan.

Presentatie door: