Studenten en Young professionals 2022

Provero Congres op 2 juni 2022

Speciale uitnodiging voor Studenten en Young professionals

De Omgevingswet komt er aan! De digitalisering van de instrumenten en het gebruik van digitale geo-informatie bij het maken en uitvoeren van deze instrumenten nemen een belangrijke rol in deze wet in. Provero helpt professionals uit de praktijk bij het uitoefenen van hun werk op het gebied van de digitalisering en de digitale geo-informatie in de fysieke leefomgeving door middel van het organiseren van bijeenkomsten en het uitbrengen van publicaties.

Provero is er voor iedereen! Dus ook voor jou!

Omgevingswet verbreedt en verbindt
Mede door de komst van de Omgevingswet heeft Provero haar focus verbreed naar de digitale aspecten van de gehele fysieke leefomgeving. Hierbij wordt verder gekeken dan het oorspronkelijke domein van de ruimtelijke ordening, maar wordt wél het onderscheidende karakter behouden van de combinatie van domeindeskundigheid en ICT. Provero houdt zich dan ook graag bezig met ‘aanpalende vakgebieden’ als Milieu, Water, Bouw, Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving. Maar ook Ondergrond, Natuur, Verkeer, Cultuurhistorie, Welstand en Ruimte zijn interessant en relevant. Verder heeft Provero raakvlakken met het domeinen als: Geo-ICT, informatiemanagement, procesmanagement, zaakgericht werken.

Provero als permanent platform voor kennisuitwisseling
De invoeringsbegeleiding Omgevingswet (vanuit het Ministerie en de koepels) zal op ‘een moment’ weer worden afgeschaald. Nadat de RIO’s (Regionale implementatiecoaches Omgevingswet) hun werk gedaan hebben, beoogt Provero een permanent platform te blijven bieden rond de kennisuitwisseling over de digitale aspecten van het omgevingsrecht.

Waarom naar het congres?

  • Gevarieerd en inhoudelijk programma
  • Bouw aan je netwerk van professionals
  • Uitgebreide bedrijvenmarkt met bedrijven uit jouw vakgebied
  • Veel mogelijkheden om connectie te maken met mensen uit het werkveld, zo’n 300 deelnemers
  • Kom in contact met potentiële (stage) bedrijven
  • Laat je verrassen door het werkveld in de praktijk, de onderwerpen die aan bod komen en de vragen die er leven
  • Laat je inspireren door sprekers vanuit de overheid, bedrijven, softwareleveranciers en meer

ik wil een event ticket winnen

Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Over Provero
Sinds haar oprichting in 2009 staat het delen van kennis over (de digitale aspecten van) het ruimtelijke omgevingsrecht bij Provero centraal. Met de inwerkingtreding van de digitale aspecten van de Wro, werd rond 2010 ook de invoeringsbegeleiding vanuit het Rijk en koepels afgerond. Weliswaar kon toen elk bevoegd gezag per 1 januari 2010 werken volgens de nieuwe digitale spelregels, toch leefden er nog veel uitvoeringsvragen bij Ministeries, provincies en gemeenten, en ook bij marktpartijen. In deze behoefte rond het delen van kennis -maar zeker ook kennissen – over de ‘digitale ruimtelijke ordening’ heeft Provero, vanaf haar start in 2009, willen voorzien.

Je hoort via de nieuwsbrief of jij erbij bent!