Stappenplan Bopa en wijzigen Omgevingsplan

Stappenplan Bopa en wijzigen Omgevingsplan

Aan initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan ook geen (toereikende) binnenplanse afwijkmogelijkheden bevat, kan in beginsel op twee manieren worden meegewerkt: via een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (een Bopa) of via een wijziging van het omgevingsplan.

In veel gevallen bestaat er keuzemogelijkheid tussen beide figuren, maar dat is niet altijd zo. In het stappenplan is in beeld gebracht in welk geval een Bopa kan worden verleend, in welk geval een wijziging van het OP is vereist en in welk geval keuzevrijheid bestaat.

Het (interactief) stappenplan heeft als doel inzichtelijk te maken welke stappen gezet moeten worden bij een aanvraag om een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning (hierna: ‘Bopa’) of het wijzigen van het omgevingsplan onder de Omgevingswet. Beide stappenplannen bevatten zowel procesmatige als inhoudelijke handvatten voor de interne organisatie en voor externe partijen.

  • Onderdelen die uitgewerkt zijn in het stappenplan zijn:
    De keuze tussen een Bopa of wijziging van het omgevingsplan: nadat de aanvraag is ingediend moet eerst bepaald worden of het verzoek zich leent voor een Bopa of dat juist gekozen moet worden voor de wijziging van het (tijdelijk) omgevingsplan.
  • De formele processtappen en wettelijke termijnen.
  • Inzicht in de reikwijdte van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (wat is er anders dan ‘een goede ruimtelijke ordening’).
  • De minimale vereisten (aanvraagvereisten en beoordelingskader).
  • Een voorbeeld / handboek van een GoFlo (= goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving).

Om het gebruiksgemak te vergroten, is een interactief stroomschema en stappenplan opgesteld (zie hiernaast).

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door mevrouw Pascal Schreppers (gemeente Waalwijk) en Katja Burgman-Linssen (BRO), die samen een toelichting geven van de stappenplannen, die voor de regio Hart van Brabant (11 gemeenten) zijn opgesteld.