Roadmap Omgevingsplan

Roadmap Omgevingsplan

Met opnieuw uitstel van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, is het van belang dat de dienstverlening doorgaat!

Want wat als je bezig bent met de opbouw van een casco omgevingsplan en er een gebiedsontwikkeling komt? Welke keuzes maak je dan? Kies je voor een BOPA of voor een wijziging omgevingsplan? En, als je kiest voor een wijziging omgevingsplan, kies je dan voor STOP-TPOD of voor TAM IMRO? En, en als je voor TAM IMRO kiest, kies je dan voor quick and dirty of sluit je aan bij de structuur? Kortom, mogelijkheden en keuzes genoeg!

De mogelijkheden en actuele stand van zaken komen aan bod tijdens deze workshop.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door: Sarah Schendeler projectleider Omgevingsplan gemeente Oss), Ruben van den Broek (Jurist Ruimtelijke Ordening buitengebied gemeente Oss) en Jasmijn van Tilburg (BRO)