Praktijkproeven standaarden Omgevingswet

Praktijkproeven standaarden Omgevingswet

Met de invoering van de nieuwe Omgevingsweg in zicht, is er de afgelopen tijd gewerkt aan de diverse standaard documenten. Maar hoe gaan al die uitgangspunten in de praktijk functioneren? Binnen de afzonderlijke bevoegde gezagen, maar uiteindelijk ook tussen de verschillende bestuurslagen.

Het afgelopen jaar is een aantal praktijkproeven uitgevoerd. De afzonderlijke werkgroepen van de praktijkproeven zijn op verschillende terreinen druk bezig geweest met het uitvoeren van een aantal vragen per praktijkproef.

Uitgangspunt van de praktijkproeven is dat het betreffende bevoegde gezag de trekker van de uitgevoerde praktijkproeven is en Geonovum de proeven ondersteunt.

Tijdens deze sessie praten wij u graag bij over de uitgevoerde praktijkproeven, de doorlopen stappen en bevindingen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Diana Castrop, werkzaam bij Geonovum.