Plenaire presentatie 18 september 2018

Plenaire presentatie

Tijdens de plenaire presentatie wordt een uiteenzetting gegeven van de invoeringswet Omgevingswet. Daarin is de overgangsperiode Wro verankerd, net als de nieuwe digitaliseringsverplichtingen van de Omgevingswet. Een lesje juridische verankering dus.

Het tweede onderwerp van de plenaire presentatie is de overgangsperiode van Wro verplichtingen in de periode 2021 tot en met het  einde van het overgangsrecht. Een onderwerp dat straks dagelijks aan de orde zal zijn. Laat u informeren door de wetgever!

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Hans Weijers, coördinerend Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.