Parallel wijzigen

Parallelle wijzigingen

Onder de Omgevingswet gaan we werken met één omgevingsplan dat telkens gewijzigd wordt door besluiten van het college van B&W en/of de gemeenteraad. Dit brengt een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee voor processen en werkwijzen. Eén daarvan is de wijze waarop we moeten omgaan met het gelijktijdig voorbereiden van meerdere wijzigingen op het plan. Een andere is het nemen van meerdere besluiten in éénzelfde (raads-)vergadering. We duiden dit aan met ‘parallel wijzigen en besluiten’ (soms ook wel ‘samenloop’ genoemd).

Samen met gemeentelijke planjuristen, KOOP, Geonovum en de leveranciers van plansoftware heeft de VNG zich de afgelopen periode gebogen over dit onderwerp. Wat is de gewenste werkwijze en wat vraagt dit van de plansoftware en van de organisatie?

Wimfred Grashoff (business liaison manager DSO bij de VNG) licht toe wat de beelden hierover zijn en wat de huidige stand van zaken is.

Presentatie door: