Omgevingsvisie in het DSO – gemeente Ermelo

Omgevingsvisie in het DSO – gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo besloot eind 2019 om in parallelle processen aan de slag te gaan met een omgevingsvisie, een advies rondom het werken met programma’s en een omgevingsplan. Tussen de instrumenten is immers sprake van een sterke samenhang: er is sprake van strategische, instrumentele en inhoudelijke relaties. Inmiddels is in januari 2022 de omgevingsvisie vastgesteld, het advies rondom het werken met programma’s opgeleverd en wordt er nu nog volop gewerkt aan het omgevingsplan. Recentelijk is de omgevingsvisie die op ruimtelijkeplannen.nl staat via Rx.Base ‘verTPODt’ en raadpleegbaar in de DSO-LV. Tijdens de bijeenkomst wordt stil gestaan bij de vormgeving van de omgevingsvisie met het oog op het DSO, de opgaven waar tegenaan gelopen is bij het digitaliseren van de omgevingsvisie en de gemaakte keuzes daarbij, de relaties tussen de 3 kerninstrumenten (inhoudelijk/instrumenteel en in het DSO) en een kleine inkijk in het proces rondom het omgevingsplan dat nog volop loopt.

Presentatie door: