Met de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl richting de Omgevingswet

Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd: informatie beter toegankelijk

Met de komst van de Omgevingswet zijn alle ogen gericht op het op orde krijgen van de planvoorraad. Om deze planvoorraad beter te ontsluiten, is een nieuwe viewer ontwikkeld waarmee de gebruiker sneller en intuïtiever bij de gewenste ruimtelijke informatie komt.

De ultieme verbetering zit hem in de nieuwe functie ‘Keuzehulp’; deze helpt de gebruiker bij het raadplegen van de juiste planinformatie. Informatie over de status van het plan en de status van de procedure waar het plan zich in bevindt (de zgn. dossierstatus) is nu beter zichtbaar. Ook de kaartinformatie op de geraadpleegde plek zit minder verstopt.

Daarnaast zijn ook voor de bronhouders functies toegevoegd. Zo zijn de selectiecriteria bij de zoekfunctie ‘Zoeken op kenmerken’ voorzien van aantallen, waardoor de bronhouder meer inzicht heeft in zijn eigen planvoorraad.

De website zal ten minste tot en met inwerkingtreden van de Omgevingswet hèt juridisch loket blijven voor het tonen van de landelijke planvoorraad. Tijdens de ontwikkeling is gebruik gemaakt van input vanuit de gebruikersgroep en van de feedback van een aantal pilotgebruikers.

Nieuwsgierig geworden? Bezoek de demo tijdens de themabijeenkomst op 11 december. Er is dan bovendien mogelijkheid om vragen te stellen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Cara Dekker en Michiel van Heek. Zij zijn beide werkzaam bij het Kadaster.

Cara Dekker
MIchiel van Heek