Hoe houd je als gemeente regie over het wijzigen van het omgevingsplan?

Hoe houd je als gemeente regie over het wijzigen van het omgevingsplan?

Al snel na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen nieuwe ontwikkelingen zich aandienen die niet in het tijdelijke deel van het omgevingsplan passen. Hoe kun je je als gemeente daar op voorbereiden en hoe houd je de regie? Biedt een handboek een handvat bij het opstellen van een wijziging van het omgevingsplan? Welke richtlijnen / afspraken voor intern gebruik en extern gebruik (adviesbureaus) kun je maken, zoals welke afspraken maak je over het gebruik van de software of hoe vindt uitwisseling plaats (als dat al mogelijk is)? Welke richtlijnen kunnen aan initiatiefnemers worden meegegeven (een format voor de motivering)? Hoe houdt je als gemeente de regie en hoe borg je de eenheid van het omgevingsplan?

Presentatie door:

Deze presentatie wordt gegeven door: Wietske Weis  (adviseur implementatie Omgevingswet bij het ministerie van BZK)