Gemeentelijke applicaties Omgevingswet en DSO

Gemeentelijke applicaties Omgevingswet en DSO

Hoe kunnen gemeentelijke applicaties de Omgevingswet ondersteunen? Wat is hier voor nodig en hoe sluiten deze applicaties aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet?

Gemeenten stellen omgevingsplannen en toepasbare regels op en nemen vergunningsaanvragen in behandeling. Hiervoor zijn applicaties nodig die dit mogelijk maken conform de omgevingswet.

We gaan in op de relevante applicatiecomponenten bij gemeenten, de benodigde applicatiefunctionaliteiten en de aansluiting op DSO.

Ook gaan we in de op de “Common Ground benadering” en hoe die kan worden toegepast op de informatievoorziening Omgevingswet. Daarbij vanuit de Common Ground principes toewerkend naar een moderne ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten, onder meer met de lang gekoesterde wens van ‘eenmaal opslaan-meervoudig gebruik ’ van gegevens.

We geven praktische handreikingen wat gemeenten nu al kunnen doen om hun informatievoorziening voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Bas Hoondert, VNG Realisatie, projectmanager Informatievoorziening Omgevingswet & Han Wammes, VNG Realisatie, leveranciersmanager