Wet & regelgeving: bekendmaken en beschikbaarstellen nu en onder de Omgevingswet

Wet & regelgeving: bekendmaken en beschikbaarstellen nu en onder de Omgevingswet

We maken nu bekend in gemeentebladen, provinciale bladen en waterschapsbladen op officielebekendmakingen.nl. Vanuit de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) wordt de geconsolideerde regelbegeving beschikbaar gesteld.  Na inwerkingtreden van de Omgevingswet wordt de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Besckibaarstellen (LVBB) gebruikt voor bekendmaken en beschikbaarstellen van regelgeving die onder de Omgevingswet valt.

Hoe verhouden zich de huidige voorzieningen en de LVBB tot elkaar? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk en hoe kun u zich hier op voorbereiden?

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Lennert Luik, Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties