Aan de slag met de Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet

Over het programma Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het rijk.

De partners gaan samen de uitdaging aan om 380 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken.

Daarnaast ondersteunt het programma maatschappelijke partners, initiatiefnemers en belanghebbenden bij het kunnen werken met de wet. Dat doet het programma door:

  • te informeren over de bedoelingen van de wet
  • hen bewust te maken van de gevolgen van de wet, en
  • het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel Omgevingswet zodat iedereen over dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving kan beschikken.

Meer informatie is te vinden op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl