Kadaster

Wie zijn wij?
Ooit een huis gekocht? Dan kent u ons. Bij het Kadaster registreren en beheren wij alle informatie rond het bezit van onroerend goed in openbare registers. Wij hebben als wettelijke taak om informatie zoals Hypothecaire en kadastrale gegevens over percelen, maar ook over vliegtuigen en schepen te registreren en te beheren.

Naast informatie uit onze eigen registraties, verstrekken wij bij het Kadaster ook informatie uit registraties van andere partijen. Het Kadaster beheert voor hen zogenoemde Landelijke Voorzieningen, van waaruit het de gegevens beschikbaar stelt. Het gaat dan onder meer om informatie over adressen en gebouwen, kabels en leidingen, en ruimtelijke plannen.

Wat betekent het Kadaster voor U?
Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Dit doen we tegen zo laag mogelijke kosten.

Wij zijn het Kadaster, wilt u meer weten? www.kadaster.nl