Uitkomst Taskforce DSO

Uitkomst Taskforce DSO

September 2017 heeft het Bureau ICT Toetsing (BIT) haar advies opgeleverd over het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Een interbestuurlijke taskforce is vervolgens aan de slag gegaan met één van de hoofdpunten uit het advies: complexiteitsreductie van het DSO. Het resultaat van de taskforce is een beschrijving van een basisniveau DSO bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het basisniveau zorgt voor een behapbare eerste stap met de mogelijkheid om beheerst uit te bouwen.

In de workshop zal een doorkijk gegeven worden van wat het basisniveau inhoudt en welke gevolgen dat heeft voor zowel de regelgeving over als de ontwikkeling van het DSO. Op een aantal punten betekent het basisniveau een fundamentele verschuiving…

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Hans Weijers, coördinerend Senior Beleidsmedewerker bij het Ministerie en Ko Mies, senior beleidsmedewerker Team Informatiesamenleving bij het VNG.