Gemeentelijke ‘Common Ground’ voor Omgevingswet en DSO

Gemeentelijke ‘Common Ground’ voor Omgevingswet en DSO

De ‘Common Ground benadering’ is tot stand gekomen in de samenwerking tussen de IMG (informatie-managers 100.000plus-gemeenten) en de VIAG (I&A-coördinatoren gemeenten).
De taskforce heeft dit idee omarmd vanuit het programma Samen Organiseren van de VNG.  ‘Common Ground’ is nieuw, radicaal en ingrijpend.
Nieuw omdat we in Nederland stapsgewijs een moderne ICT-infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten gaan aanleggen. Een structuur die de al lang gekoesterde wens naar ‘eenmaal opslaan-meervoudig gebruik ’ eindelijk in vervulling laat gaan.

Nieuw is ook dat Common Ground niet wordt ontwikkeld door één organisatie of gemeente. Het is eerder een beweging die in de nazomer van 2017 het licht zag en daarna snel aan kracht en draagvlak won.
Radicaal is Common Ground in zijn benadering. We breken met het traditionele poldermodel van ontwerpen, bouwen, testen en invoeren. Dat duurt ons veel te lang. We kiezen voor de moderne, agile manier van ontwerpen, een aanpak die flexibiliteit en snelheid combineert.

Hoe deze ‘Common Ground benadering’ ook de doelstellingen van de Omgevingswet en DSO helpt verwezenlijken wordt in deze workshop toegelicht.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Arend van Beek, Voorzitter VIAG en Ambassadeur Common Ground.