Milieu en ruimtelijke ordening: gedwongen vriendschap in de Omgevingswet?

Milieu en ruimtelijke ordening: gedwongen vriendschap in de Omgevingswet?

Van oudsher bestaat er altijd een verschil tussen “milieu-ers” en “ruimtelijke ordenaars”. De afgelopen decennia is milieu een prominentere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening, denk aan ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid, luchtkwaliteit en stikstof. Met de komst van de Omgevingswet verdwijnt het begrip “goede ruimtelijke ordening” en gaat het om het “evenwichtig toedelen van functies aan locaties” waarbij uitdrukkelijk alle aspecten van het fysieke leefmilieu (inclusief milieunormen, duurzaamheid, gezondheid) moeten worden betrokken. Milieu en ruimtelijke ordening worden dus gedwongen om goeie vrienden te worden.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Jos Dolstra die overheden ondersteunt bij het voorbereiden op de Omgevingswet, (Stantec en VVM) en Jerry de Rijke, specialist in het omgevingsrecht werkzaam bij De Rijke Omgeving.