De betekenis van BIM voor de Omgevingswet

De betekenis van BIM voor de Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet impliceert voor gemeenten en andere overheden een andere manier van verwerking van bouwwerkinformatie. De informatieproducten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), die betrekking hebben op bouwwerken, zoals woningen, wegen en leidingen, zullen uiteindelijk gebaseerd zijn op BIM, op Bouwwerk-informatiemodellen. Een BIM is een digitale representatie van een bouwwerk, die gebruikt wordt voor specificatie, ontwerp, realisatie, onderhoud, beheer en gebruik. In een BIM zijn (3D-)geometrie en andere data geïntegreerd.

De verbreiding van BIM gaat snel. Op niet al te lange termijn zal de bouw geheel op BIM gebaseerd zijn. BIM is dan dé basis voor informatiemanagement in de bouw- en installatiewereld. BIM is een hulpmiddel om de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van bouwwerken effectief en efficiënt te maken. De overheid als deelnemer aan de bouw- en onderhoudsketen kan niets anders doen als zich hierbij aansluiten.

Bouwwerkinformatie is niet alleen van belang voor de Omgevingswet, maar ook voor: geo-informatie, technische toetsing en handhaving, opdrachtverlening en beheer van publieke gebouwen en infrastructuur, openbare orde en veiligheid, energie, belastingheffing, zorg en statistiek. Om die reden dient de verwerking van bouwwerkinformatie integraal bekeken te worden. Een mogelijke oplossing is een digitaal op BIM gebaseerd bouwwerkdossier. Er is in deze een sterke samenhang met ontwikkelingen in de bouw- en installatiewereld richting een digitaal stelsel.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Hein Corstens, strategisch adviseur bouw- en geoinformatie bij CORSTENS informatiearchitectuur en Edward de Wit, senior beleidsmedewerker bij gemeente Den Haag.