Omgevingsdocumenten presenteren

Omgevingsdocumenten presenteren

De Omgevingswet bepaalt dat omgevingsdocumenten de vorm van een elektronisch bestand hebben, waarvan afschrift op papier op verzoek kan worden verkregen, als de aard zich er niet tegen verzet.

Hoe zien omgevingsdocumenten er dan uit en kunnen we ze nog wel printen?

In deze workshop gaan we de uitgangspunten verkennen en richten ons daarbij op het formele besluit en publicatie ervan. Het model moet voldoende basis bieden voor deze presentatie. We beantwoorden de vraag; wat stelt het bevoegd gezag precies vast en wat ziet de gebruiker bij een bekenmaking?

Vervolgens gaan we met voorbeelden van omgevingsdocumenten aan de slag. Ziet een omgevingsplan er nu uit als een regelgerichte verordening of een objectgericht plan? De mate van vergelijkbaarheid is nog een mooie uitdaging, die we ook graag verkennen.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Luc de Horde, DSO PR04, adviseur Geo-informatie bij Provincie Utrecht en Fokke Plantinga, adviseur digitale plannen bij Rho adviseurs.