Met een slimme provinciale Omgevingsverordening klaar voor de toekomst

Met een slimme provinciale Omgevingsverordening klaar voor de toekomst

“Provincies sorteren slim en toekomstvast voor op de Omgevingswet”

Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten de provincies elk één vastgestelde Omgevingsverordening gepubliceerd hebben die voldoet aan de nieuwe verplichte digitaliseringseisen. Ondanks het feit dat de landelijke digitaliseringsstandaarden nog niet klaar zijn moeten de provincies nu al aan de bak om die deadline te halen, omdat bijvoorbeeld ook al tijdig een ontwerp-besluit voor de inzage gepubliceerd moet worden.

Daarbij rijst natuurlijk de grote vraag: Hoe schrijf je eigenlijk een samenhangende objectgerichte Omgevingsverordening, die het maximale van een goede digitalisering kan benutten? Door alvast stappen te zetten met de kennis, standaarden en software van nu, zowel inhoudelijk als op technisch gebied, komen we steeds dichter bij het antwoord en gaat het steeds meer leven.

In deze presentatie nemen we u mee langs de uitdagingen die we tegenkomen en laten we zien wat we nu al kunnen en ontwikkelen op basis van de IMRO-standaarden. Omgevingswet annotaties zijn hier op een eenvoudige wijze in op te nemen, omdat het nu al mogelijk is om alle tekstobjecten te voorzien van een werkingsgebied en daarmee (met een beetje creativiteit) dus ook de benodigde omgevingsdocument-annotaties te koppelen zijn.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Evert-Jan Laméris, senior beleidsmedewerker Provincie Zuid-Holland en Carolien Idema, adviseur omgevingsinformatie Provincie Utrecht.