Regie op de lokale energietransitie met het Energie Transitie Dashboard

Regie op de lokale energietransitie met het Energie Transitie Dashboard

Rijk, provincies en gemeenten hebben allemaal de ambitie energieneutraal worden: in 2050, 2040 of of soms al in 2030. Daarbij is de energiesector volop in beweging: technieken ontwikkelen zich razendsnel. Van fossiel naar duurzaam, van groot en centraal naar kleinschalig en decentraal (windmolens, zonnepanelen, WKO- systemen). Dit heeft grote impact op de leefomgeving en op het landschap.

Overheden maken zich deze opgave eigen en denken na over hun rol in de energietransitie. Wat zijn de gewenste energievormen, en waar, hoe, door wie en in welke volgorde? En wat is daarbij mijn rol als overheid: stimuleren, faciliteren of ‘slechts’ kaders stellen?

Om overheden bij deze opgave te ondersteunen is door de firma’s NedGraphics, Antea Group en Imagem ontwikkeld het Energie Transitie Dashboard. Met behulp van deze tool kan interactief inzicht worden verkregen in de (ruimtelijke) keuzemogelijkheden en beperkingen om de lokale energietransitie te faciliteren.

Tijdens de workshop wordt gedemonstreerd hoe het Energie Transitie Dashboard kan worden ingezet door overheden, om te komen van een (abstracte) visie op energietransitie naar een concreet uitvoeringsprogramma.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Hennie Genee, manager Development NedGraphics en Wilco Wolfs, adviseur Energietransitie Antea Group.