Gebiedsontwikkeling, welk instrument kiezen we?

Gebiedsontwikkeling, welk instrument kiezen we?

De Omgevingswet biedt nieuwe instrumenten voor gebiedsontwikkeling. In de eerste periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgvingsplanactiviteit (hierna: ‘Bopa’) naar verwachting veel gaan gebruiken. De Bopa-procedure is echter niet voor alle gevallen mogelijk of wenselijk. In deze workshop bekijken we de mogelijkheden en onmogelijkheden en ook de voor- en nadelen van:

  • een buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning: de Bopa;
  • een wijziging van het omgevingsplan met toepassing van STOP/ TPOD;
  •  een wijziging van het omgevingsplan met toepassing van TAM-IMRO.

Dit doen we aan de hand van enkele praktische voorbeelden.

Presentatie door: