Gebiedsontwikkeling met de bopa

Gebiedsontwikkeling met de bopa

De wijze waarop initiatieven onder de Omgevingswet mogelijk kunnen worden gemaakt verandert. Initiatieven, zoals gebiedsontwikkelingen, die in strijd zijn met het omgevingsplan kunnen op verschillende manieren mogelijk worden gemaakt. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) is een van de twee mogelijkheden. Op de mogelijkheid van het gebruik van de bopa wordt in deze sessie ingegaan. Aan bod komen de volgende vragen: wat is de bopa, waarom zou je de bopa gebruiken, wanneer kan de bopa worden gebruikt en uit welke onderdelen bestaat de bopa.

Deze vragen worden behandeld aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Presentatie door: