Provero Themabijeenkomst

Resultaten praktijkproeven nieuwe standaarden Omgevingswet

Op 14 december a.s. van 13.00 tot 16.00 uur organiseert Provero een themabijeenkomst die in het teken staat van de resultaten van de praktijkproeven van de nieuwe standaarden van de Omgevingswet. Met het ontwikkelen van de digitale onderdelen van de Omgevingswet, komen er ook nieuwe standaarden. Deze standaarden worden STOP-TPOD genoemd en vormen de nieuwe RO Standaarden in een Omgevingswet-jasje. De standaarden moeten (uiteraard) de praktijk van vergunningverlening, beleid en visievorming kunnen ondersteunen. Dit leidt tot de vraag of de huidige standaarden goed te gebruiken zijn in de praktijk. Dit is een wezenlijke en zeer relevante vraag. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag, zijn in de periode juli t/m oktober 2017 bevoegd gezagen, adviseurs, softwareleveranciers en andere betrokkenen van de standaarden aan de slag gegaan. Aan de hand van een negental praktijkvoorbeelden zijn de standaarden beproefd.

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet.

Bent u nieuwsgierig naar de resultaten van de praktijkproeven? Kom dan naar de Provero themabijeenkomst van 14 december a.s. om te horen wat goed en minder goed ging tijdens de praktijkproeven. Na deze bijeenkomst heeft u een goed beeld van de nieuwe standaarden voor de Omgevingswet. U kunt even een stap in de toekomst zetten door in gedachten met de Omgevingswet standaarden bezig te zijn. Concreter dan de informatie die tijdens deze bijeenkomst wordt gegeven, is het nog niet geweest. Meld u aan!

Voor wie?

De themabijeenkomst is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan de themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 50,00 exclusief BTW deel te nemen aan de themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 75,00 exclusief BTW.

14 december 2017 13.00 – 16.00 uur Resultaten praktijkproeven Concreter dan dit was het nog niet! Meld u aan!

Het programma voor de themabijeenkomst is als volgt:

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst
13.30 – 13.45 uur: Welkom door Provero en introductie op het programma
13.45 – 14.15 uur: Introductie praktijkproeven “standaarden Omgevingswet”
14.15 – 14.45 uur: Inzoomen op de casus “Van IMRO naar Omgevingsplan”
14.45 – 15.00 uur: Korte pauze
15.00 – 15.30 uur: Inzoomen op de casus “Koppeling met de LVBB”
15.30 – 16.00 uur: Inzoomen op de casus “APV opnemen in het omgevingsplan”
16.00 – 16.15 uur: Afsluiten

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor deze themabijeenkomst.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Locatie

Met dank aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de gastvrijheid kunnen wij melden dat de themabijeenkomst plaatsvindt bij:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Bestuurscentrum
Achter het Stadhuis 5-7
‘s-Hertogenbosch