Online Themabijeenkomst

Archief in de Wro en Omgevingswet keten

Op donderdag 17 september a.s. organiseert Provero een online themabijeenkomst inzake archief in de Wro en de Omgevingswet. Deze bijeenkomst zou in maart plaatsvinden, maar is destijds geannuleerd i.v.m. het coronavirus.

Doel

De online themabijeenkomst richt zich op archivering. Wij laten diverse sprekers aan het woord waarbij aandacht is voor onder meer de handreiking archiveren, ervaringen met het overbrengen van digitale bestemmingsplannen van gemeente naar regionaal e-depot. Verder zullen vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en het Kadaster meer vertellen over archief in het kader van de DSO-LV.

Voor wie?

Werkt u aan digitale ruimtelijke plannen? Bent u planjurist, tekenaar of projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet en wenst u in een dagdeel bijgepraat te worden over archivering?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment werkt aan digitale ruimtelijke plannen en interesse heeft in digitale ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan deze online editie van de Provero themabijeenkomst is gratis.

Programma

Het programma voor de online themabijeenkomst ziet er als volgt uit:

13.15 – 13.30 uur:   Inloop

13.30 – 13.40 uur:   Opening door Hennie Genee (Provero)

13.45 – 14.30 uur:   Presentatie door Relinde Reuvekamp en Marita Langerak (Erfgoed Leiden en Omstreken)
“Ervaringen met het overbrengen van digitale bestemmingsplannen van gemeente naar regionaal e-depot”

14.30 – 14.45 uur:   Gelegenheid tot vragen aan Relinde en Marita

14.45 – 15.00 uur:   Korte Pauze

15.00 – 15.30 uur:   Presentatie door Antal Postumus (Nationaal Archief) en Bart Huijbers (Kadaster)
Er wordt gekeken naar de volgende vragen: “wat regelt het DSO-LV allemaal, wat wordt geregeld voor vergunningaanvragen, wat wordt geregeld voor de werkmap/projectmap, wat wordt geregeld voor de samenwerkingsruimte en wat doet DSO-LV met toepasbare regels en archief? “Verder wordt ingegaan op de Omgevingsplannen / – visies/ – programma’s in de DSO-LV en welke archieftaken door de DSO-LV worden gedaan.

15.30 – 16.00 uur:   Toelichting op onderzoeksopdracht door Joost van Koutrik (coördinator archiefinspectie | provinciearchivaris | plaatsvervangend rijks- en gemeentearchivaris)

16.00 uur:                Afronding en mogelijkheid om nog even na te praten

Locatie

Wegens de grote belangstelling uit het hele land voor deze bijeenkomst die oorspronkelijk voor 17 maart jl. gepland was en in lijn met de RIVM richtlijnen inzake het coronavirus heeft Provero besloten om op 17 september a.s. niet fysiek bij elkaar te komen, maar een online themabijeenkomst te houden. Na aanmelding ontvangt u een link voor de deelname.

Provero Inschrijfformulier online themabijeenkomst
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.