Themabijeenkomst najaar 2021

Masterclass “Hoe maak ik een omgevingplan”

Op donderdag 4 november2021 organiseert Provero een online themabijeenkomst. De themabijeenkomst vindt duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Wegens succes wordt de masterclass “Hoe maak ik een omgevingsplan” die zijn primeur kende tijdens het online Provero Congres 2021 herhaald.

Doel

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het omgevingsplan is niet zomaar een product dat je als gemeente moet opleveren. Het vergt een hele nieuwe manier van denken en werken. In het omgevingsplan hangt alles met elkaar samen: dat vraagt dus om een integrale benadering.

Gastheer Erik Lubberink neemt je, samen met een aantal professionals, mee in deze masterclass waarin het proces van het maken van een omgevingsplan wordt belicht.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor jou als je op dit moment bezig bent met de implementatie van de Omgevingswet: denk aan Beleidsmakers, juristen, geo-deskundigen, ICT’ers en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan de Provero themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 35,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 50,00 exclusief BTW.

4 november 2021

Programma

In deze masterclass worden handreikingen gedaan bij het maken van een Omgevingsplan. De keuzemogelijkheden zijn groot, maar hoe kun je op pragmatische wijze vorm en inhoud geven aan het Omgevingsplan. Niet alleen juridisch-inhoudelijke aspecten spelen een rol, maar ook informatiekundige eisen hebben invloed op de wijze waarop een plan tot stand komt. Welke keuzes kom je hierin tegen? Aan de hand van een specifieke casus word je in 3 uur meegenomen in alle stappen die van belang zijn bij het opstellen van het Omgevingsplan. De volgende onderdelen worden behandeld:

  • Keuzemogelijkheden in aanpak en opbouw van het Omgevingsplan
  • Annoteren van juridische regels
  • Samenhang van juridische regels en toepasbare regels
  • Verbeelden en raadplegen in het DSO
  • Lessons learned Do’s en Don’ts

Locatie

Deze waardevolle masterclass die één dagdeel duurt, willen wij voor iedereen beschikbaar stellen en toegankelijk maken, daarom vindt deze bijeenkomst online plaats.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.