Themabijeenkomst najaar 2019

Ervaringen met het Programma uit de Omgevingswet

Het programma is misschien wel het meest onderbelichte en ondergewaardeerde kerninstrument uit de Omgevingswet. Dat is jammer, want het programma heeft een belangrijke rol in de gehele beleidscyclus, met name in de relatie met de omgevingsvisie en met het omgevingsplan. Aan de hand van een aantal ervaringen wil Provero meer aandacht geven aan het instrument Programma.

Op dinsdag 1 oktober a.s. organiseert Provero een themabijeenkomst die in het teken staat van het Programma. De themabijeenkomst vindt plaats in Eindhoven en duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Doel

De Omgevingswet biedt gemeenten vier kerninstrumenten die in samenhang met elkaar ‘het Omgevingshuis’ vormen: de Omgevingsvisie, Programma’s, het Omgevingsplan en de Omgevingsvergunning. In de beleidscyclus hebben de verschillende instrumenten ieder hun eigen bereik en onderlinge relatie. Programma’s spelen daarin een belangrijke rol:

  • Het programma is een uitwerking van het beleid en maatregelen zoals verwoord in de omgevingsvisie.
  • Het programma kan rechtstreeks worden vertaald in de regels van het omgevingsplan of als beleidsregel dienen gekoppeld aan dat omgevingsplan (bijv. bij open normen).
  • En wanneer de ‘kapstok’ van omgevingsvisie of programma niet meer voldoet, moeten deze worden aangepast aan de actualiteit.

Het programma is in deze context tot dusverre een onderbelicht en ondergewaardeerd kerninstrument; in vergelijking met de instrumenten omgevingsvisies en omgevingsplannen wordt, in experimenten en projecten, tot nu toe nog weinig over de toepassingsmogelijkheden van het instrument programma gesproken.

Wat is een programma? In een programma werkt de gemeente het beleid voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving uit. Er kunnen maatregelen in worden benoemd die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken. Een programma kan bijvoorbeeld gericht zijn op een beleidsthema (zoals een Woonvisie), een gebied/project (zoals een Centrumvisie) of een milieuwaarde (Veiligheidsplan).

In deze themabijeenkomst van Provero wordt het programma op de voorgrond gezet, met voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de implementatie van de Omgevingswet: bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan de Provero themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 35,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 50,00 exclusief BTW.

1 oktober 2019

Programma

Vanaf 13.00 uur verwelkomen we u graag.

Om 13.30 uur start de bijeenkomst. Na een korte inleiding door Provero waarin tevens een korte introductie wordt gegeven op het programma ziet de rest van de middag er als volgt uit:

13.45 – 15.15 uur: Presentatie over de ervaringen van de gemeenten Goes en de ABG gemeenten met het Programma.

15.15 – 15.30 uur: Korte pauze

15.15 – 16.00 uur: Discussie aan de hand van stellingen

16.00 – 16.10 uur: Afsluiting

Locatie

Rekening houdend met onze regio aanpak vindt deze themabijeenkomst plaats in Eindhoven. U bent vanaf 13.00 uur welkom in het Videolab, gevestigd op Strijp-S in de Torenallee 20 (begane grond).

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de themabijeenkomst. Na uw inschrijving ontvangt u een mailtje met een bevestiging. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u per mail de laatste details.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.