Themabijeenkomst najaar 2019

Het programma

Een onderbelicht en ondergewaardeerd instrument in de Omgevingswet

Binnenkort organiseert Provero een themabijeenkomst die in het teken staat van het Programma. De themabijeenkomst vindt plaats in Eindhoven en duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Doel

De Omgevingswet biedt gemeenten vier kerninstrumenten die in samenhang met elkaar ‘het Omgevingshuis’ vormen: de Omgevingsvisie, programma’s, het Omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Ook in de huidige systematiek is idealiter sprake van duidelijke samenhang tussen de instrumenten, maar onder de Omgevingswet wordt een consistente beleidsdoorwerking tussen en actualiteit van de kerninstrumenten veel belangrijker. Kerninstrumenten moeten in lijn met elkaar en cyclisch worden uitgewerkt.

En wanneer de ‘kapstok’ van omgevingsvisie of programma niet meer voldoet, moet deze worden aangepast aan de actualiteit. Bovendien is, vanuit recente jurisprudentie over de toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en de Dienstenrichtlijn, het ‘coherent en systematisch’ doorwerken van het beleid in het omgevingsplan een belangrijk criterium geworden. Het programma is in deze context tot dusverre een onderbelicht en ondergewaardeerd kerninstrument; in vergelijking met de instrumenten omgevingsvisies en omgevingsplannen wordt, in experimenten en projecten, tot nu toe nog weinig over de toepassingsmogelijkheden van het instrument programma gesproken. Het programma heeft echter in de beleidscyclus een belangrijke rol.

Wat is een programma? In een programma werkt de gemeente het beleid voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving uit. Er kunnen maatregelen in worden benoemd die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken. Een programma kan bijvoorbeeld gericht zijn op een beleidsthema (zoals een Woonvisie), een gebied/project (zoals een Centrumvisie) of een milieuwaarde (Veiligheidsplan).

In deze themabijeenkomst van Provero wordt het programma op de voorgrond gezet, met voorbeelden uit de praktijk.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment bezig is met de implementatie van de Omgevingswet: bestuurders, raadsleden, beleidsmakers, planjuristen en projectleiders Omgevingswet.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan de Provero themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 35,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 50,00 exclusief BTW.

Binnenkort  

Programma

Vanaf 13.00 uur verwelkomen we u graag.

Om 13.30 uur start de bijeenkomst. Na een korte inleiding door Provero waarin tevens een korte introductie wordt gegeven op het programma ziet de rest van de middag er als volgt uit:

13.45 – 15.15 uur: Presentatie over de ervaringen van twee gemeenten

15.15 – 15.30 uur: Korte pauze

15.15 – 16.00 uur: Discussie aan de hand van stellingen

16.00 – 16.10 uur: Afsluiting

Locatie

Rekening houdend met onze regio aanpak zal deze themabijeenkomst plaatsvinden in Eindhoven. De exacte locatie volgt nog.

U kunt zich binnenkort inschrijven voor de themabijeenkomst. Na uw inschrijving ontvangt u een mailtje met een bevestiging. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u per mail de laatste details.