Decentralisatie milieunormen en vergunningplichten: een kans of een risico?

Decentralisatie milieunormen en vergunningplichten: een kans of een risico?

Onder de Omgevingswet wordt een deel van de regelgeving over de fysieke leefomgeving gedecentraliseerd. Het gaat om algemene regels, zoals regels op het gebied van geluid en geur, maar in sommige gevallen ook om de verplichting om een omgevingsvergunning onderdeel milieu te hebben.

Welke kansen en risico’s kleven er aan deze decentralisatie? En hoe borgen we dat deze activiteiten veilig en met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de leefomgeving worden uitgevoerd?

Presentatie door:

Kristel Stassen