Annoteren en wijzigingen TPOD-standaard

Annoteren en wijzigingen TPOD-standaard

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de annotatierichtlijn voor omgevingsdocumenten met artikelstructuur, zoals het omgevingsplan. De annotatierichtlijn geeft (medewerkers van) bevoegde gezagen én door hen ingeschakelde adviesbureaus houvast bij het annoteren, met name in relatie tot de weergave in de DSO-viewer. Tijdens deze sessie wordt een eerste blik gegeven in de annotatierichtlijn.

Daarnaast is er aandacht voor een aantal wijzigingen en werkafspraken dat wordt doorgevoerd in de TPOD-standaard. De presentatie wordt gegeven door Nienke Jansen en Luc de Horde van Geonovum.

Presentatie door: