Presentatie Annoteren, de nieuwe manier van schrijven

Annoteren: De nieuwe manier van schrijven, hoe gaat u dat doen?

U kunt rekenen op een verdiepende sessie die zich richt op annoteren in combinatie met waardelijsten, toepasbare regels en werkingsgebieden.

Hoe ziet het plan eruit als u niet zou annoteren? Is het dan nog raadpleegbaar? En hoe moet dat annoteren dan in de praktijk? Er wordt getoond welke vrijheden de standaarden bij annoteren bieden, welke afwegingen hierin gemaakt kunnen worden en wat hiervan de consequenties zijn voor nu en de toekomst.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door:

Nienke Jansen, Senior adviseur standaarden Omgevingwet (Geonovum)
Mirella van der Velde, Product Owner (Geonovum)

Nienke JansenNienke Jansen
Mirella van der VeldeMirella van der Velde