Aftelkalender Reflecteren

Samen bergen verzetten

Inhoudelijk artikel

Wanneer TAM-IMRO?

Door: Meryem Tas, jurist bij de VNG

In de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de eerste vraag zijn of een gebiedsontwikkeling nog onder het huidige recht (Wro) juridisch kan worden afgehandeld. Naarmate inwerkingtreding dichterbij komt en er minder voorbereidingstijd resteert, wordt die kans kleiner. Dan komt de vraag in beeld of na inwerkingtreding de gebiedsontwikkeling met een BOPA geregeld kan worden. Waar de inzet van een BOPA niet mogelijk is, is het wijzigen van het omgevingsplan de aangewezen weg. Als het opstellen en publiceren van een wijziging met STOP-TPOD niet mogelijk is en een project toch gerealiseerd moet worden, biedt TAM-IMRO een perspectief, dit wordt ook wel TAM-omgevingsplan genoemd. Het opstellen van een TAM-omgevingsplan is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM). De TAM is vooral bedoeld om gebiedsontwikkelingen door te kunnen laten gaan.

Het vertrouwde IMRO biedt dan meer zekerheid om snel tot een goed resultaat te komen. Ondertussen kan de gemeente doorgaan met oefenen met STOP, bijvoorbeeld in projecten met minder urgentie of kleiner in omvang en complexiteit.  Er is een keuzehulp beschikbaar voor het instrumentarium voor het wijzigen van het omgevingsplan. Deze helpt in 4 stappen met de keuze tussen het wijzigen van het omgevingsplan met TAM-IMRO, het wijzigen van het omgevingsplan met STOP-TPOD en een BOPA.

Ga naar de keuzehulp

Bijsluiter TAM-IMRO

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een TAM-omgevingsplan heeft de VNG een bijsluiter opgesteld die handvatten geeft. Hierbij is zo dicht mogelijk gebleven bij het ‘huidige bestemmingsplan’, maar dat is het zeker niet, want juridisch is het een wijziging van het omgevingsplan, mogelijk gemaakt met IMRO-standaarden. Dit betekent dat je rekening moet houden met het omgevingsplan wat je straks op 1 januari van de wetgever van rechtswege krijgt, waaronder de bruidsschat. De bijsluiter is daarom opgesteld vanuit de gedachte welke minimale acties moet je minimaal ondernemen om een ‘bestemmingsplan’ om te zetten naar een TAM-omgevingsplan. Dit worden ook wel kernvereisten genoemd.

De bijsluiter is gericht op de makers van omgevingsplannen en bevat gedetailleerde informatie om gemeenten te ondersteunen bij het werken met TAM-IMRO. In de bijsluiter vindt u:

  • een juridische werkinstructie (de kernvereisten);
  • een technische en functionele werkinstructie;
  • consequenties en handvatten voor dienstverlening.

Onder het kopje technische en functionele werkinstructies vind je een transponeertabel die kan helpen bij het omzetten van een ‘bestemmingsplan’ naar een TAM-omgevingsplan.

Bijsluiter TAM-IMRO omgevingsplan