Bruidsschat

Bruidsschat

Met de Omgevingswet worden zo’ n 600 regels gedecentraliseerd van Rijk naar gemeente en waterschap. Om decentrale overheden de tijd te geven zelf een afweging te maken over deze onderwerpen en om te voorkomen dat er een juridisch gat ontstaat, komt er een bruidsschat. De bruidsschat is een bijzondere vorm van recht voor de overgangsfase, omdat zij aan het omgevingsplan wordt gekoppeld en aan de regelgeving van het waterschap. Tijdens deze deelsessie krijgt u inzicht in de vraag welke onderwerpen in de bruidsschat worden geregeld en hoe de uitwerking ervan wordt opgepakt. De ontwikkeling van de regels van de bruidsschat is in volle gang, u wordt al zo veel mogelijk meegenomen in hoe de regels er concreet uit komen te zien en hoe het zit met de digitalisering, mede gezien het feit dat de bruidsschat aan de decentrale regelgeving wordt gekoppeld.

Presentatie door:

Deze presentatie wordt verzorgd door Hans Weijers, coördinerend Senior Beleidsmedewerker en Fenna Gutter, projectleider Invoeringsbesluit. Zij zijn beide werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.