Themabijeenkomst Voorjaar 2020

Archief in de Wro en Omgevingswet keten

Meld u aan voor deze themabijeenkomst!

Op dinsdag 17 maart a.s. organiseert Provero een themabijeenkomst die in het teken staat van de archief in de Wro en de Omgevingswet keten. De themabijeenkomst vindt plaats bij de gemeente Zwolle en duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Doel

De themabijeenkomst dit voorjaar richt zich op archivering. Wij laten diverse sprekers aan het woord waarbij aandacht is voor onder meer de handreiking archiveren, ervaringen met het overbrengen van digitale bestemmingsplannen van gemeente naar regionaal e-depot. Verder zullen vertegenwoordigers van het Nationaal Archief en het Kadaster meer vertellen over archief in het kader van de DSO-LV.

Meer weten over archivering? Check het programma en meld u aan?

Voor wie?

Werkt u aan digitale ruimtelijke plannen? Bent u planjurist, tekenaar of projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet en wenst u in een dagdeel bijgepraat te worden over archivering?

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op dit moment werkt aan digitale ruimtelijke plannen en interesse heeft in digitale ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt.

Kosten Provero Themabijeenkomst

Deelname aan de Provero themabijeenkomst is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, DataLand, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 35,00 exclusief BTW deel te nemen aan de Provero themabijeenkomst.

De kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen voor niet-leden: € 50,00 exclusief BTW.

17 maart 2020     Archief in de Wro en Omgevingswet keten     Meld u aan!

Programma

Het programma voor de themabijeenkomst ziet er als volgt uit:

13.00 – 13.30 uur:   Ontvangst en inloop

13.30 – 13.40 uur:   Opening door Ewald te Koppele (Provero)

13.40 – 13.45 uur:   Presentatie inzake handreiking archiveren en probleemstelling bestemmingsplannen door Irina Entrop (Geonovum)

13.45 – 14.30 uur:   Presentatie “Ervaringen met het overbrengen van digitale bestemmingsplannen van gemeente naar regionaal e-depot door Relinda Reuvekamp en Marita Langerak (Erfgoed Leiden)

14.30 – 15.00 uur:   Pauze

15.00 – 15.30 uur:   Presentatie door Antal Postumus (Nationaal Archief) en Bart Huijbers (Kadaster)
Bart kijkt naar de volgende vragen: “wat regelt het DSO-LV allemaal, wat wordt geregeld voor vergunningaanvragen, wat wordt geregeld voor de werkmap/projectmap, wat wordt geregeld voor de samenwerkingsruimte en wat doet DSO-LV met toepasbare regels en archief?  Antal gaat in op de Omgevingsplannen / – visies/ – programma’s in de DSO-LV en welke archieftaken door de DSO-LV worden gedaan.

15.30 – 16.00 uur:   Paneldiscussie o.l.v. Ewald
Hierin wordt gekeken naar de volgende vragen: wat moet een bevoegd gezag zelf nog regelen voor verleende vergunningen en voor omgevingsplanbesluiten en hoe zit het met toepasbaar gemaakte regels? Moet een bevoegd gezag deze ook archiveren?

16.00 uur:                  Afronding en mogelijkheid om nog even na te praten met een drankje.

Locatie

Met dank voor de gastvrijheid van de gemeente Zwolle laten wij u weten dat de bijeenkomst plaatsvindt in het stadhuis van de gemeente Zwolle.

Adresgegevens:

Stadhuis gemeente Zwolle
Grote Kerkplein 15
8011 PK  Zwolle
Het stadhuis ligt op loopafstand van het station en parkeerplaatsen

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de themabijeenkomst van 20 maart a.s. Na uw inschrijving ontvangt u een mailtje met een bevestiging. Een week voor de bijeenkomst ontvangt u per mail de laatste details.

Provero Inschrijfformulier themabijeenkomst
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.