Provero Congres 2021

Provero Congres 2021

Digitale aspecten in het Omgevingsrecht staan centraal bij Provero en dat geeft ruimte aan een keur van onderwerpen tijdens het Provero Congres. Op donderdag 27 mei 2021 a.s. vormt Congrescentrum ReeHorst in Ede opnieuw het toneel voor het Provero Congres. Wij hopen u dan weer in levende lijve te treffen, maar wanneer dit niet het geval kan zijn, gaan wij online! Hoe dan ook, kunt u weer rekenen op interessante, boeiende en inspirerende lezingen!

Doel

Provero is een vakvereniging met haar wortels in het domein van de ruimtelijke ordening. Naast inhoudelijke kennis is er binnen dit domein de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de digitale aspecten van het omgevingsrecht. Een ervaring die model staat voor het digitale stelsel van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet dwingt samenhang af tussen een groot aantal nu nog gescheiden opererende werkvelden. Om samenhang te bereiken moeten we elkaar ontmoeten, leren kennen en ervaringen uitwisselen. Provero biedt hiervoor de gelegenheid door haar congres open te stellen voor iedereen die de nieuwe wet raakt.

Het Provero Congres bestaat uit een gevarieerd en inhoudelijk programma. De 16 workshops zijn divers van opzet en zullen zowel beginners als gevorderden aanspreken. Laat u inspireren door sprekers die -net als u- bezig zijn om zich maximaal voor te bereiden op de Omgevingswet. Zij richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeeldinstrumenten, het Digitaal Stelsel Omgevingswet, implementatie en dienstverlening. Al met al, een congres dat u niet mag missen.

Voor wie?

Het congres is voor iedereen die interesse heeft in de ruimtelijke ordening, milieu, bouw- en woningtoezicht, informatievoorziening, leefbaarheid en in de kansen die de Omgevingswet biedt. Zeker als u werkt bij een gemeente, een provincie, het rijk, het waterschap, een regionale uitvoeringsdienst, een veiligheidsregio of een adviesbureau.

Kosten Provero Congres

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van Vereniging BWT, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving, Vereniging Stadswerk, VIAG en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 97,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 200,00 exclusief BTW.

Routebeschrijving

Klik hier voor een routebeschrijving naar Congrescentrum ReeHorst.

Nog zolang tot het evenement

Begin 2021 wordt het programma voor het Provero Congres 2021 samengesteld. Zodra het programma bekend is, wordt dit gepubliceerd op de website.

Bedrijvenmarkt

Belangrijk onderdeel van het Provero Congres vormt de bedrijvenmarkt. Op de bedrijvenmarkt die centraal staat tijdens het congres en is omgedoopt tot Omgevingsplein kunnen bedrijven, verenigingen en ZZP’ers zich presenteren aan de deelnemers.

Partners van Provero kunnen een stand op de bedrijvenmarkt of een statafel reserveren. Ook is het mogelijk om een advertentie of inhoudelijk artikel te plaatsen in het naslagwerk.

Deze bedrijvenmarkt is interessant voor organisaties, verenigingen en ZZP’ers die actief zijn binnen het werkveld van de fysieke leefomgeving. Provero hanteert een Partner Punten Programma dat er voor zorgt dat flexibel kan worden omgegaan met de diverse profileringsmogelijkheden.

Stand bedrijvenmarkt

Op de bedrijvenmarkt kan een organisatie zichzelf op eigen wijze presenteren. U kunt uw eigen stand of achterwand plaatsen en zo uw stand een eigen en herkenbare uitstraling geven. De kosten voor een standplaats bedragen € 575,00 exclusief BTW.

Met een stand op de bedrijvenmarkt kunt u rekenen op:

  • 6 m2 vloeroppervlak (3×2 meter);
  • een tafel (140×70 centimeter) met twee stoelen of een statafel met twee krukken;
  • openbaar WIFI;
  • een stroompunt.

Er is nog veel meer mogelijk. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje aan congres@provero.nl.

De inschrijving is nog niet geopend. Wij verwachten medio maart de inschrijving te openen.

Deelname aan het Provero Congres is gratis voor leden van Provero. Leden van BWT, GeoBusiness Nederland, Netwerk Jong Leefomgeving en VVM kunnen gebruik maken van het aanbod om voor € 97,00 exclusief BTW deel te nemen aan het Provero congres.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen voor niet-leden: € 200,00 exclusief BTW.