190523 – Congres 2019: Wet- en regelgeving: Stand van zaken digitale aspecten in de Omgevingswet