190523 – Congres 2019: Geografie en toepasbare regels